Оценете темата:
  • 0 гласа - средно 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Наводнен Note 9
#51

Ходих в магазина и както очаквах отказват да ми върнат какъвто и да е документ ако не подпиша протокола от сервиза. В понеделник ще ида в комисията за консултация, но не знам дали ще ми обърнат внимание след като нямам фактурата че аз съм го купил?

Nokia N97 mini > Nokia N8 > Samsung Galaxy S3 > Iphone 7 >Samsung Galaxy Note 9>>Huawei P30 Pro
Цитирай
Dice.bg Аксесоари
#52

Ще ти обърнат. Кажи им, че ти отказват да върнат документа и те задължават да подпишеш протокола, за да ти го дадат. Такава глоба ще ги одрусат, че свят ще им се завие на тези тарикати.

Sent from my SM-A750FN using Tapatalk

LG V50 ThinQ & LG G7 ThinQ & LG V35 ThinQ
Цитирай
#53

Съмнявам се, че ще помогнат. И аз съм бил в подобна ситуация и разчитах на КЗП, но се убедих, че това е също толкова измислена институция, колкото и всички останали в нашата мила държава. Трябва да си човек на някой или с дебели връзки, за да си помръдне някой там пръста за теб. 
В моя случай даже ми звънна един чичко (така звучеше поне) и ми се накара защо ги занимавам с такива дреболии. От тогава за мен това измислено нещо, наречено КЗП, създадено от властта да осигурят фиктивна работа на близките си, не съществува.

iPhone 11 Pro + AirPods2 + Apple Watch 4
Samsung S20 Plus
Samsung S10
Samsung Note 9
Samsung S9 Plus
Цитирай
#54

(2019-09-05, 18:55:18)achodemo написа:  Ходих в магазина и както очаквах отказват да ми върнат какъвто и да е документ ако не подпиша протокола от сервиза. В понеделник ще ида в комисията за консултация, но не знам дали ще ми обърнат внимание след като нямам фактурата че аз съм го купил?
В никакъв случай не попдписвай! Даже изискай цялата документация от-до! Те трябва да се подписват и подпечатат. Тези казуси са сложни и ще вложиш много енергия и нерви, НО в края си заслужава. Изисквай приемо-предователни протоколи от началото до края. Надявам се си искрен и не ги мамиш. Но На Самсунг въобще не им дреме за нашия умрял пазар. Така че, оторизиран сервиз е нещо много относително...

Sent from my SM-N960F using Tapatalk

(2019-09-05, 19:22:58)ivan_vylka написа:  Съмнявам се, че ще помогнат. И аз съм бил в подобна ситуация и разчитах на КЗП, но се убедих, че това е също толкова измислена институция, колкото и всички останали в нашата мила държава. Трябва да си човек на някой или с дебели връзки, за да си помръдне някой там пръста за теб. 
В моя случай даже ми звънна един чичко (така звучеше поне) и ми се накара защо ги занимавам с такива дреболии. От тогава за мен това измислено нещо, наречено КЗП, създадено от властта да осигурят фиктивна работа на близките си, не съществува.
Въпросът е ти да му звъннеш пръв. И да говориш твърдо и убедено.

Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Цитирай
#55

На който му се чете .... това получих като отговор на жалбата от КЗП : 


Цитат:УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ********,
       
Длъжностните лица на Регионална дирекция Русе предприеха действия съгласно правомощията на институцията и извършиха проверка на магазин „Теленор” . Проверката е извършена по спазване разпоредбите на Закона за защита на потребителите на **.**.2019г. с констативен протокол № К 2*****, като на управителя или упълномощено лице е наредено да се представят необходимите документи във връзка с проверката на **.**.2019г. Рекламациите Ви са вписани във водения от търговеца регистър за предявени рекламации от потребители, както следва:
№******/**.04.2019г.
№******/**.08.2019г.
        При предявяването на рекламациите, търговецът е издал документ съдържащ номера и датата, под които рекламацията е вписана в регистъра за рекламации, естеството на стоката, подпис на лицето приело рекламацията. В едномесечен срок продавачът се  е произнесъл по предявената рекламация, като писмено Ви е информирал.
В резултат на предприетите от институцията действия, на **.10.2019г. упълномощено лице на „Теленор България” ЕАД, представя документи във връзка с извършената проверка на **.09.2019г., с които търговецът отказва да удовлетвори искането по жалбата Ви.
          Използвам случая да Ви информираме, че контролните правомощия на КЗП са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. В конкретния случай, следва да се отбележи, че КЗП не е компетентна да издаде административен акт, чието съдържание да съответства и да доведе до желаните от Вас последици. Компетентността на административния орган е нормативно призната способност на даден орган да издаде определен акт, т.е. ако КЗП издаде акт с който нарежда на търговеца да изпълни Вашите искания, то този акт би бил недействителен.
  При възникнал спор между Вас и търговеца Комисия за защита на потребителите може единственно да съдейства за неговото доброволно разрешаване. Като една допълнителна възможност за извънсъдебно разрешаване на възникналия спор с посоченото в жалбата Ви лице, КЗП може да Ви предложи единствено провеждането на помирително производство. Т.е. на основание разпоредбите на чл. 182-185 от ЗЗП за Вас се открива възможността да подадете заявление до КЗП за образуване на извънсъдебно помирително производство като алтернативен на съдебния процес способ за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители. Съдействието се осъществява по искане на потребител с местоживеене в района на действие на съответната помирителна комисия. По този начин с доброволното Ви участие в помирително производство ще можете да поставите на дневен ред за разглеждане пред състава на Помирителна комисия Вашите искания и претенции към търговеца с оглед евентуалното постигане на споразумение за тяхното удовлетворяване. За целта следва първо да сте отнесъл възникналия спор за решаване директно към търговеца. Когато спорът не е решен по същество или решението по жалбата не Ви удовлетворява, или търговецът не се е произнесъл в 30-дневен срок от подаване на жалбата, следва (ако желаете образуването на помирителна комисия) да подадете заявление, което задължително трябва да съдържа следните реквизити:
1. имената, адрес за кореспонденция, електронна поща и/или телефон за обратна връзка;
2. име/наименование и адрес на търговеца, срещу когото се подава заявлението;
3. изложение на фактите и обстоятелствата по спора;
4. формулиране на искането;
5. опис на документите, приложени към заявлението;
6. подпис на заявителя или на упълномощеното лице, когато заявлението се подава на хартиен носител; в случай че заявлението се подава по електронен път, не се изисква то да бъде подписано с електронен подпис.
Заявителят представя и писмените доказателства, с които разполага: копие от подадената жалба до търговеца, включително и решението по нея, в случаите, когато търговецът се е произнесъл по нея. Когато заявлението е подадено от пълномощник, към него се представя нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен да участва в помирителното производство и да сключва споразумение от името на потребителя.
Заявителят прилага и декларация, че:
1. Спорът е бил отнесен за разглеждане до търговеца и той не се е произнесъл в 30-дневен срок; тази декларация не се прилага, когато има решение на търговеца по жалбата;
2. Към момента на подаване на заявлението не е отнесъл същия спор за разрешаване пред съд, арбитражен съд или друг орган за извънсъдебно решаване на спорове и не е сезирал органите на досъдебното производство;
3. Не е сключил спогодба с ответната страна.
Така попълненото заявление се подава в деловодството на РД-Русе при КЗП с адрес гр. Русе ,  пл. „Свобода”  №6.
Следва да имате предвид, че помирителното производство е доброволно и безплатно, и не е задължителна предпоставка за търсене на правата Ви по съдебен ред.
ДБ

С уважение,

***********

Nokia N97 mini > Nokia N8 > Samsung Galaxy S3 > Iphone 7 >Samsung Galaxy Note 9>>Huawei P30 Pro
Цитирай
#56

(2019-10-28, 15:06:39)achodemo написа:  На който му се чете .... това получих като отговор на жалбата от КЗП : 
Станаха много нагли, но ако ти се занимава ги води на съд. За тях това е лоша реклама.

Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Цитирай
#57

Получих телефона с пилуразлепен капак надигнат от подутата като балон батерия. Успях да го отворя без да го счупят има доста следи от окис по платката, все пак е престояла така 3 месеца. Ще пробвам да я почистя и да видя дали ще запали с друга батерия разбира се. Ако не, предполагам дисплея с рамката може да се ползва, ако на някой със счупен такъв му трябва да ми пише или ако се намери здрава платка от счупен апарат може да я купя. Поздрави [Изображение: 12cdbd2a3a11b441632381cba1669a19.jpg][Изображение: d82f73a4cc61a85c10bafc4be6f49113.jpg][Изображение: 3917c3803c264cf990b4680617d03914.jpg][Изображение: f1f326d83552ab99deb93ae43c32c89f.jpg]

Nokia N97 mini > Nokia N8 > Samsung Galaxy S3 > Iphone 7 >Samsung Galaxy Note 9>>Huawei P30 Pro
Цитирай
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)